مهر ميهن

وبلاگ تاریخ و فرهنگ ایران زمین

دزدي فرهنگ وتمدن(!!!!)

در دنياي امروز كه دنياي مرگ اخلاق ومعنويت است دزدي چيز عجيبي نيست اما يك نوع دزدي است كه واقعا نوبر است آن هم دزدي فرهنگي و تاريخ سازي هاي بي پايه است. نمونه اين كارها نوشتن نامه موهوم يزدگرد به عمر توسط پان ايرانيسم، ترك(!!!!) بودن سومري ها، يا كشفيات ماليخوليايي استاد(!!) ناصر پرپيرار يا ترك (!!!!)بودن بابك خرمدين است.

جالب اين است كه همه جاعلان معتقدند به كشفي بزرگ آنهم براي اولين بار در طول تاريخ دست يافته اند(!!!)بسياري از ادعاهاي اين تاريخ سازان بيشتر به هذيان مي ماند و مي توان به عنوان لطيفه در جاهاي مختلف مطرح كرد وكمي اطرافيان را شاد نمود.

اينكه اين نوشته ها چقدر بي اساس است چيزي است كه بسيار به آن پرداخته شده است اما اينكه چرا كساني كه گاه كباده استادي را هم يدك مي كشند اينگونه خود را به تمسخر مي گيرند شگفت انگيز است.

  متاسفانه وقتي تعصب با جهالت در هم مي آميزد معجون شگفتي مي سازد. جعل تاريخ توسط پان تركيسم ها قابل قبول است زيرا اين بدبخت ها براي خودستايي وپيشبرد اهداف جدايي طلبانه شان چاره اي جز جعل ندارند اگر بابك را ترك نكنند از كه بگويند از طغرل يا از سلطان محمود غزنوي( كه سعي داشت خود را از تبار ساسانيان جا بزند ) يا از آتيلا وديگر هم نژادهاي او مانند چنگيز وتيمور وهلاكو و... يا از ايتاخ و اشناس وبغاي كبير وصغير

خوب مشخص است كه بايد تاريخ بسازند اينگونه مي شود كه سومري ها و خوزي هاومادها وبابك خرمدين و ده ها شاعر ونويسنده كه يك عمر از ايران گفته اند ترك(!!) مي شوند تا روشن شود محققان ودانشمنداني كه سالها پژوهش كرده اند عده اي احمق ونادان بوده اند كه آرياسازان(!!!) آنان را اغفال كرده اند.

اصلا عجيب نيست اگر تاچند وقت ديگر پژوهشگران پان تركيسم كشف كنند كه اصولا فردوسي ترك بوده و اصل شاهنامه داستان هاي تركي بوده كه فردوسي آنان را جمع آوري كرده است.

زبان آذري نيز كه مشخص شده ساخته آريا سازان بوده است و چنين زباني اصولا در هيچ دوره اي وجود خارجي نداشته شگفتا ناداني وتعصب تا چه اندازه مي تواند انسان را از لحاظ فكري به پستي بكشاند.فقط چيزي كه براي من عجيب است اينكه چرا قيافه اين ترك هاي خالص(!) بيشتر شبيه آريايي ها است تا شبيه نياكان تركشان شگفتا گويا قيافه اين نويسندگان را هم آرياسازان جعل كرده اند اي آريا سازان نامرد بي وجدان(!!!).

پان عربيست ها به ويژه پورپيرار هم كه مدتهاست در حال كشف زواياي تاريك تاريخ هستند ومي خواهند پرده از توطئه يهود در فلسطين نه ببخشيد در تشكيل دولت هخامنشي(!!!!) بردارند.

براي من عجيب نيست كه اين دوگروه به جعل تاريخ مي پردازند چون سطح فرهنگ و تمدن بالاي تركان زردپوست آسياي ميانه ومغولستان كه پان تركيست ها ادعا مي كنند از نسل آنها هستند بر كسي پوشيده نيست (البته در كشتار ،تجاوز وغارت) عرب ها هم كه بدبخت ها دوران باستانيشان باعث ننگشان است پس بايد بقيه هم دوران باستاني نداشته باشند تا از ((عجم ها)) كم نياورند. اما اينكه گروهي ايراني زير عنوان ناسيوناليسم به جعل تاريخ بپردازند برايم عجيب وباور نكردني است ايراني با هزاران سال تمدن چه نيازي دارد كه ابن ملجم را هم ايراني كند يا نامه موهومي خطاب به عمر از سوي يزدگرد بفرستد. اين افراد هم در همان مقوله يادداشت قبلي يعني فحاشي و بازكردن عقده هاي ديرين زير نام ايران خواهي جاي مي گيرند كه من در اين وبلاگ اينگونه حركات ضد ايراني و ضد اخلاقي(جعل تاريخ) را محكوم مي كنم زير هر عنوان وشعاري كه انجام شود.

تاريخ ما بسيار روشن و پر افتخار است وبسياري از زواياي تاريك آن را هم بيگانگان به ويژه اروپاييان برايمان روشن كرده اند وهر روز نيز بخش هايي از اين شكوه بي پايان چه در دوران پيش مادي، چه در دوران باستان وچه در دوران اسلامي نمايان مي شود. پس ايراني نيازي به جعل كردن ودروغ نوشتن ندارد ما همين داشته هايمان را نمي توانيم به نسل جوان خودمان درست معرفي كنيم چرا كه معرفي تاريخ وفرهنگ چندهزار ساله ايران نياز به صدها وبلاگ و سايت دارد پس ما بهتر است در اين راه گام برداريم نه در راههاي غير اخلاقي كه از ما ايراني ها بعيد است و بهتر است اين كار زشت را براي بي هويت هايي كه نيازمند جعل تاريخ هستند بگذاريم وبگذريم. همين

اين يادداشت را در روز سوم خرداد نوشته ام كه سالروز آغاز قيام سپيدپوشان به فرماندهي المقنع است كه ياد دلاوران اين قيام ملي را نيز گرامي مي دارم و بر روانشان درود مي فرستم

+ mehre mihan ; ۸:٠٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦