مهر ميهن

وبلاگ تاریخ و فرهنگ ایران زمین

این نیز بگذرد

سروده زیر یکی از زیباترین و عبرت انگیز ترین شعرهای زبان فارسی است که هرچند سراینده آن را خطاب به مغولان ستمگر وخون ریز سروده  اما پیامی جاودانه است خطاب به همه ستمکاران تاریخ بشریت تا بدانند ظلم وستم هیچگاه پایدار نیست.این شعر زیبا را با هم می خوانیم.

 

 

این نیز بگذرد

 

سیف فرغانی

 

 

 

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد                                              هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب                                       بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

باد خزان نکبت ایام ناگهان                                                     بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 

آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام                                   بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

 

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز                                            این تیزی سنان شما نیز بگذرد

 

چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد                                          بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

 

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت                                این عو عو سگان شما نیز بگذرد

 

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست                                  گرد سم خران شما نیز بگذرد

 

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت                                        هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

 

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت                                             ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن                                              تاثیر اختران شما نیز بگذرد

 

این نوبت ، از کسان به شما ناکسان رسید                                    نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

 

پیش از دو روز بود از آن دگر کسان                                       بعد از دو روز ازان شما نیز بگذرد

 

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم                                             تا سختی کمان شما نیز بگذرد

 

در باغ دولت دگران بود مدتی                                                این گل زگلستان شما نیز بگذرد

 

آبی‌ست ایستاده در این خانه مال و جاه                                       این آب ناروان شما نیز بگذرد

 

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طیع                                      این گرگی شبان شما نیز بگذرد

 

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست                                           هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

 

ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سیف                                 یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

 

+ mehre mihan ; ۸:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()