معتبرترین مجله علمی دنیا «ایران» را منشأ تمدن بشری دانست

چندین دهه است که دانش آموزان سراسر جهان می آموزند تمدن انسانیبالغ بر 5 هزار سال پیش در کنار رودخانه های فرات در بین النهرین، نیل بزرگ وایندوس هند ظهور یافت اما اکنون دانش باستان شناسی این احتمال را مطرح کرده است کهپیدایش تمدن بشری را باید در «ایران» جستجو کرد.

 

 

به گزارش خبرنگار سرویس علمی - آموزشی خبرگزاری ((انتخاب))،  باستان شناسانی که بر روی منطقه منحنی شکل وسیعی میان روسیه تا ایران و شبه جزیرهعربستان کار می کنند مدارک و شواهد جدیدی از شبکه پیچیده شهری در منطقه ایران پیداکرده اند که ممکن است روزگاری از رونق بالایی در این منظقه از جهان و همزمان در 5هزار سال پیش برخوردار بوده که بدین ترتیب باید نگرش جدید و متحول شده ای به ظهورتمدن بشری داشت.

 

 

 آندرو لاولر مقاله نویس مجله معتبر علمی «ساینس» در شماره اخیراین نشریه به تشریح جزئیات این کشف تاریخی پرداخته که از سوی تیمی از محققان وباستان شناسان از جمله یوسف مجیدزاده باستان شناس ایرانی صورت گرفته است تا درنهایت قطعات پازل معماگونه شکل گیری تمدن بشری شکل واقعی و نهایی خود را پیداکند.

 

ساینس در این مقاله آورده است : اگرچه تلاش های جهانی در مراحلابتدایی هستند اما بسیاری از باستان شناسان می گویند این یافته های جدید درک تاریخیاز تمدن بشری را به واسطه ارایه تصویر پیچیده تر در شمار قابل توجهی از مراکز شهریرونق یافته میان بین النهرین و رود ایندوس، تجارت کالاها، درنظرگرفتن فناوری هایخاص برای هر منطقه، معماری ها و نظرات دیگر، دوباره نویسی می کند.

 

مقاله نویس ساینس می افزاید: درحالی که بین النهرین هنوز هم بهواسطه آغاز تحول شهرنشینی گهواره تمدن بشری محسوب می شود، اما ما می دانیم که مبدازمانی و تاریخی میان بین النهرین و هند پذیرای شهرها و فرهنگ هایی در بین 3هزار تا 2 هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده است.

 

 

به نوشته ساینس، مدارک و شواهد برای دفاع از این نظریه جدید ماهگذشته و از سوی  دانشمندانی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، روسیه، ایتالیا،فرانسه و آمریکا در نشست انجمن بین المللی مطالعات تمدن اولیه در فضای بین فرهنگیآسیای میانه  در راون ایتالیا ارایه شد.

 

 

باستان شناسان یافته های جدید خود از چندین مرکز شهری با قدمتیمشابه با آنهایی که بین بین النهرین و رودخانه ایندوس در پاکستان و هند مدرن وجوددارند را با یکدیگر بررسی کردند. حیرت آورترین مدارک به دست آمده متعلق به منطقه ایدر جنوب ایران در اطراف رودخانه هلیل رود و جنوب شهر مدرن جیروفت به سرپرستی یوسفمجیدزاده بوده است که بقایای شهری بزرگ و مرفه در گذشته را کشف کرده است.

 

 

این مقاله می افزاید: این شهر باستانی دو کیلومتر مربعی به دورهایبالغ بر اواسط تا پایان هزاره سوم پیش از میلاد مسیح باز می گردد که به وسیله دژمستحکم چسبیده به آن حفاظت می شده است. به گفته مجیدزاده، کاوش های صورت گرفته دریکی از اتاق ها در این دژ منجر به کشف حیرت آور پیکره آجری از یک انسان و نقاشی هایرسی آویخته به سطح شد که به عقیده مجیدزاده بزرگترین مورد در نوع خود در آن دورهزمانی و تاریخی بوده است.

 

 

در این منطقه تاریخی گورستان های غارت شده ای کشف شده اند که نشاناز ثروت و رفاه در آن دوران دارند. مجیدزاده موفق شد گور بزرگی را در منطقه ای آهکیکشف کند که به نظر می رسد از زمان غارت شدن در آن دوران دست نخورده باقی ماندهباشد. پلکانی که به حجره ای شامل 8 منطقه دفنی بوده و چندین تخت خواب و سایر دستسازهای گرانبها نیز از جمله موارد این  کشف تاریخی است که بی تردید انقلابی درنظریه پردازی های شکل گیری و پیدایش تمدن یشری ایجاد خواهد کرد.

 

 

منبع:

 

                  http://www.tiknews.org/display/?ID=45562&page=1

 

            http://tehranemrooz.ir/v2/Default_view.asp?NewsId=27897

 

/ 1 نظر / 48 بازدید